Pers


Beachkaatsen 2012

Uit : Leeuwarder Courant.


K.F. "De Earrebarre" interview door het AD


Haagse kaatsclub schrik van Friezen

Uit : Telegraaf. Datum : 8 mei 2008.


Kaatscircus weer in actie

Uit : Telegraaf. Datum : 28 april 2004.

Van onze kaatsmedewerker
LEEUWARDEN, woensdag
Het einde van een winterslaap van ruim zeven maanden is in zicht. Zondag komt in Weidum het kaatscircus weer in actie. Dan trekt het van hot naar her in Friesland. De Oldehovedag in Leeuwarden is het traditionele sluitstuk op 19 september. De agenda omvat 41 wedstrijden. Hiervan behoren er 28 tot het type 'formatie', de grote trekpleister voor het publiek.

Er zijn nogal verschillen met 2003. Zo is één van de meest succesvolle parturen aller tijden Van Tuinen, Kuipers en Wassenaar op het hoogtepunt uiteen gevallen. Van Tuinen hing de want in de wilgen. Zijn plaats wordt ingenomen door Van der Meer. Volgens vergrijsde kenners zal dat op hun kracht nauwelijks invloed hebben. De dominantie stoelt vooral op het illustere perkduo Kuipers-Wassenaar. Zij krijgen bijna alle opslagers op de knieën.

Een van de weinige toptienparturen die ongewijzigd de arena binnenstapt, is dat van Terpstra, Van Beem en Groenendijk. Vorig jaar blonken ze vooral in de eerste helft van de competitie uit.

Een nieuw verschijnsel is dat de partuurcoaching sterk is toegenomen. Voormalige kaatskoningen als Sake Porte en Peter Rinia zijn bereid gevonden om deze nieuwe taak op hun schouders te nemen. Het grote zorgenkind van de hedendaagse kaatssport is het onderdeel opslag. Die zorgt ervoor dat het kaatsen steeds dieper in het moeras zakt. Gemiddeld noteren de statistici tussen de 25 en 40 procent missers. Deze zeer negatieve ontwikkeling is versterkt door de komst van de NAP (een hulpmiddel) in de want. Hierdoor is de uitslag van de perkspelers met meer dan tien meter toegenomen. De opslagers moeten daarom nu elke keer op scherp staan. Dat lukt zelden.

Een ander aspect van deze buitenslagen kan op het conto van de opslager zelf worden geschreven. De bondstrainingen leveren 'grijze muizen' af. De in het vakjargon als pripper (snelle lage ballen) en de luchtkastelen (huizenhoge ballen diep in het achterperk) behoren helaas al meer dan twintig jaar tot het verleden. Dit handwerk moet tot de standaarduitrusting van een volwaardige opslager behoren. Vakmannen als Schuil, De Boer, Saakstra, Van der Veen en Okkinga om maar een kleine groep te noemen, boekten daarmee juist hun triomfen.

De kaatssport zit te springen op nieuwe impulsen die de opslag weer tot de grondslag van de aloude volkssport terugbrengt.

Kaatsen
Uit : Trouw. Datum : 4 mei 2004. Door : Schouten, Rob.

Het kaatsen is een sport die diep in de Nederlandse vezels is doorgedrongen, al laten we de beoefening ervan tegenwoordig graag over aan de Friezen. Maar Nederlandse kinderen wordt met sinterklaas geleerd behalve letters van banket toch vooral 'twee kaatseballen in een net' te vragen.

Verder begrijpen we dat wie kaatst de bal kan terugverwachten.
En willen we het terugwerpen van licht, geluid of andere natuurkundige verschijnselen begrijpen, dan vergelijken we het met elementen uit deze sport: de weerkaatsing.

Slecht voor de geest schijnt het kaatsen evenmin te zijn. Van de grootste, meest universele geest der Lage Landen, Erasmus, schijnt vast te staan dat hij in zijn jonge jaren gekaatst heeft, en misschien moeten we het aan het ontbreken van grote toernooien wijten dat hij niet ook daarmee ons volk op de kaart heeft gezet.

Kaatsen ligt verder aan de wortels van een van de allergrootste sporten der aardbol, het tennis. Vorsten en andere grootheden schaamden zich vroeger niet voor een partijtje kaatsebal.

Geen wonder dat de wederopleving van het kaatsen in de 19de eeuw een haast romantische aangelegenheid is; men keerde terug naar de oude mooie, middeleeuwse bezigheden, naar dat waarin een heel volk zogenaamd groot was.

De mooiste kaatspassage in de literatuur komt voor rekening van Simon Vestdijk, die zijn roman 'De ziener' op de kaatsbaan laat beginnen.

Zo te zien was de schrijver een kenner, en is er misschien een goed kaatstrainer aan hem verloren gegaan: ,,In het kaatsperk, aangegeven door een jas, een pet, een paar in de grond gestoken takjes, stond Roukema zich op te winden. Als een kat sprong hij naar te hoge ballen, liet zich opzijvallen zonder te vallen, raakte de bal met de korte, stellige patsen van iemand, die het niet alleen winnen zal, maar die ook gelijk heeft; maar al deze opzichtige hartstocht was in zekere zin verspild, want zijn tegenstander, met tienmaal minder overbodige bewegingen, stond altijd op een plaats waar het in Roukema's voordeel zou zijn geweest dat hij er net vandaan kwam.'

Wij bespeuren er iets in van de maandagochtendbesprekingen van Louis van Gaal of Co Adriaanse al met al is het treurig dat Nederland met zijn mooie, oude kaatsverleden, op het afgelopen WK in San Remo er niks van bakte en zelfs door de Belgen telkens overklast werd. We hoorden er verder weinig over, maar dat kan uit schaamte zijn geweest. Of omdat Nederlanders eigenlijk helemaal niet weten hoe het kaatsen móet.

Kaatsen op Haagse bodem bij HRC

Klik op de afbeelding om het PDF bestand te downloaden.

(Bron: Haagsche Courant)

Nieuwe kaatsvereniging
KNKB website 4 april 2002

De kaatsvereniging Earrebarre uit Den Haag is de nieuwste loot aan de steeds maar groeiende KNKB-boom. R.T. Beukema is de voorzitter en A. Hettinga en J. Rijpma completeren het eerste bestuur. Kaatsverening de Earrebarre is de 125ste aangesloten vereniging bij de KNKB


Oud helpt jong
KNKB website 8 april 2003Een van de oudste kaatsverenigingen van Nederland, kaatsvereniging “Bolsward” heeft op 6 april 2003 een complete telegraaf overhandigd aan de kaatsvereniging de Earrebarre uit 's-Gravenhage.
Friezen om ûtens houden het kaatsen hoog, zo ook de Friese Hagenezen, een groep Friezen, onderleiding van de heren Richard Beukema, Arjen Hettinga en Jelle Rijpma. Zij hebben in ’s-Gravenhage hun krachten gebundeld om de edele kaatssport opnieuw leven in te blazen. De naam Rijpma is in en om de kaatsvereniging “Bolsward” niet weg te denken.

Jelle heeft enkele jaren in het bestuur van de kaatsvereniging gezeten.Broer Jan is begeleider van de jeugd en later voorzitter van de k.v.”Bolsward” geweest.
Tijdens het seizoen helpt Jelle Rijpma ons op een geweldige manier, van keurmeester tot scheidsrechter. Ook was Jelle actief op de Friese kaatsvelden als KNKB scheidsrechter. In het afgelopen seizoen heeft Jelle wel ééns gesproken over een complete telegraaf. Als startende kaatsvereniging in het “buitenland” hebben wij géén telegraaf. Onze materiaalman Jan Tiesma vertelde hem dat er misschien wel een “oude” telegraaf voor de Earrebarre over was omdat Bolsward een zestal complete nieuwe telegrafen hadden gemaakt.

Voorzitter Berend Ziengs beloofde daarop dat de telegraaf geverfd en voorzien van nieuwe bordjes, bollen, kaatsen en aanmerkersblokjes voor de start van het nieuwe seizoen klaar zou zijn. Om op “niveau” te kunnen kaatsen moet met de beschikking hebben over goedmateriaal. De leden van de Earrebarre hebben daarop contact gezocht met Johannes Brandsma. Niet alleen een groot kaatser, maar Brandsma is tevens kaatswanten maker. De naam Brandsma kende men ook in ’s-Gravenhage Afgelopen zaterdag overhandigde Johannes Brandsma aan de kaatsers de kaatswanten. In de kleuren van de kaatsvereniging de Earrebarre namelijk geel-groen.

Wij hopen dat de resultaten van deze wanten groots zullen zijn. Op 6 april 2003 heeft deze overhandiging dan ook plaatsgevonden, voorzitter Berend Ziengs overhandigde de telegraaf aan de voorzitter van de Earrebarre en ontving tevens een “vaantje” en een uitnodiging om op 16 augustus 2003 de eerste wedstrijd van het seizoen van de kaatsvereniging uit ’s-Gravenhage bij te wonen.

Bolsward.pdf (899 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uit: Leeuwarder Courant (13 augustus 2002)


Klik op de krant om een grotere afbeelding te bekijken