Onderwerpen
De vereniging
Historie
Contact
Clublied
Over de kaatsvereniging "DE EARREBARRE"
De Earrebarre is een vereniging waar velen mee verenigd zijn. Op de website zijn onder andere de leden, donateurs, sponsors en kaatshelden vermeld. Zij allen maken het mogelijk om het kaatsen in Den Haag vooruit te helpen. Mocht u zich nog afvragen waar de naam "De Earrebarre" vandaan komt, klik dan maar eens op deze naam en een geheel friese versie van Wikipedia zal u dit uitleggen.


De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken ligt bij het bestuur van de Earrebarre:
Gerben Bootsma Voorzitter
Peter Veltman Secretaris & Websitebeheer
Simon van der Gaast Penningmeester
Wybe Symen van Ommen Trainer & Facility manager
Sportveld consul


Correspondentie-adres: 1e Tochtweg 40a, 2913 LP Nieuwerkerk a/d IJssel
Bankrekening Earrebarre Rabobank: NL59 RABO 0121 3489 03
KvK inschrijfnummer: 27249258